daisy1.png

Stěhování kostela v Mostě

Kostel v Mostě

Od velmi známého stěhování kostela v Mostě uplynulo již 30 let. Toto poněkud smutné výročí nechtělo připomínat tragedii stěhování kostela, ale spíše vyjádřit vděčnost za záchranu této vzácné gotické památky.

Přesun kostela začal 30. září 1975 a po dráze 841 m se pohyboval rychlostí 2,16 cm za minutu. Na své místo dorazil 27. řijna téhož roku. Po usazení kostela byly prováděny restaurátorské práce a veřejnosti byl zpřístupněn až v roce 1988. Tehdejší režim příliš nepřál záchraně kostela ani jeho brzkému otevření, ale byl k tomu všemu přinucen zejména zahraniční veřejností a celá tato mimořádná technická akce se povedla díky zručnosti zaměstnanců firmy Transfera a díky řadě dalších nadšenců. K výročí přesunu, které je spojeno s výročím mosteckého divadla, se očekává zajímavá kniha Mostecké dominanty (děkanský kostel, divadlo a hrad Hněvín).

Kostel opět ve středu zájmu
Hodně lidí v Mostě dodnes vzpomíná na starý Most a děkanský kostel je téměř jedinou památkou na historické královské město Most a také se může vnímat jako symbol starého Mostu. Od poslední slavnostní bohoslužby v roce 1969 slavené kardinálem Trochtou se už nevyužívá pro liturgii, ale spíše slouží jako galerie severočeské gotiky a občas k bohoslužbám. Protože se o kostel stará památkový ústav a kostel prožil velmi obtížnou odyseu, není dnes možné se vrátit k původnímu využití, ke kterému byl postaven. Nicméně řada lidí v Mostě má k němu velmi pěkný vztah, a proto vznikla zajímavá myšlenka spojit oslavu přesunu s mosteckými městskými slavnostmi a přesunout je ke kostelu. Vytvořil se takto velmi zajímavý a inspirující prostor pro dialog kultury a církve.

Mostecké slavnosti pomohly
Spojení mosteckých slavností a výročí děkanského kostela nabídlo také možnost dát tomu duchovní rozměr skrze slavnostní bohoslužbu vedenou biskupem Pavlem Posádem. Ta začala v sobotu hodinu před oficiálním zahájením mosteckých slavností a byla hojně navštívena. Slavnostní víkend byl také obohacen Mozartovým Requiem a návštěvou ministra kultury Jandáka. K prohloubení zájmu místních přispěl i den otevřených dveří, a tak se řada mostečanů dostala díky této iniciativě poprvé do tohoto kostela, byť žijí v Mostě už řadu let.
Mostecké slavnosti u děkanského kostela se staly důležitým mezníkem v utváření vztahu dnešních mostečanů k tomuto kostelu. Ukázalo se, že o kostel je zájem a že se vytváří nová tradice tohoto kostela a že lidé objevují nové využití tohoto kostela. Vedle řady klasických akcí, jako jsou koncerty, půlnoční bohoslužby a vánoční svíce, se stávají tradicí i promoce soukromé finanční a správní vysoké školy. Kostel se stává takto duchovním symbolem vertikály v řadě životních situací, a jelikož město Most je městem moderním se všemi klady i zápory, je i tato cesta poněkud klikatá a netradiční jako klikatá a netradiční je cesta moderního člověka k jeho duchovní dimenzi.

Pohodové posezení
Pohodové posezení
Děkuji všem za milou návštěvu a doufám, že se sem ještě někdy rádi vrátíte ! ! !
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one